Vedligeholdelsesplaner

Der er styr på vedligeholdet i foreningen, og der er inden for de senere år blevet lavet følgende renoveringstiltag:

  • Udvidelse af regnvandsfaskine samt nyanlagt gård og cykelparkering (2015).
  • Opgradering af kabeltv-nettet og installering af fibernet (2014).
  • Etablering af regnvandsfaskine samt renovering af gård og kloaker (2012).
  • Udskiftning af tag og mindre facadearbejder (2011).
  • Udskiftning vandrør (2006).
  • Udskiftning af faldstammer (2003).

Foreningen arbejder ud fra en vedligeholdelsesplan, der bliver løbende opdateret i samarbejde med et rådgivende ingeniør firma.